Bronnen - FV-Oostende

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bronnen

Ons documentatiecentrum bezit een schat aan gegevens:
•  ruim 15 000 boeken en tijdschriften;
•  ongeveer 2 000 000 overlijdensberichten (bidprentjes, rouwbrieven, …);
•  vier- & vijfgeslachten;
•  jubilea;
•  fonds aanwinsten;
•  kwartierstaten;
•  stamreeksen;
•  enz...

Veel van onze verzamelingen worden nu gedigitaliseerd en geïndexeerd door onze medewerkers, zodat ze gemakkelijker toegankelijk zijn en geraadpleegd kunnen worden.

Enkele speciale gedigitaliseerde verzamelingen:

Conscrits (lotelingen) van Napoleon van West-Vlaanderen:
•  58 000 steekkaarten (samengesteld door de heer Roger Vergaerde)
•  klik hier om te zoeken in de databank II-2d-2517MM & II-2d-2518MM *
•  Volgende boeken van de auteur Eugéne Lelys in onze bibliotheek:
    •  Onze voorouders in de legers van Napoleon, bib nr. I/202;
    •  Conscriptie in de Franse tijd, bib nr. I/561.

Het Oostends schaduwarchief:
•  130 000 scans van steekkaarten (opgemaakt door de heer Jan Coopman)
•  klik hier om te zoeken in de databank O-1025MM *
•  Aandacht: dit bestand is verplaatst van II-2d-2534MM naar O-1025MM.

Notariaat Oostende:
•  klik hier om te zoeken in de databank O-1034MM *

Zeer belangrijk voor Oostende !
Het Rijksarchief Brugge bewaart het omvangrijke archief gekend als ‘het notariaat Van Caillie’ en voorgangers, en waarvan wij de ‘depots’ van 1940 en 1941 onder handen namen voor de periode 1693(het begin) tot 1815. Alles bijeen ontbreken er 59 jaren. Hierbij aansluitend werd het archief van notaris J. Blondeel bewerkt gaande van 1723 tot 1754. Dit is gedeponeerd in het Rijksarchief Gent. Opgespoorde fragmenten van oudere notariaten (Claysoone, Strubbe, De Buck) werden gecopieerd en gebundeld. Soms werden gegevens uit andere bronnen ingelast.

Gedigitaliseerde bidprentjes:
•  Het documentatiecentrum bezit ongeveer 1 000 000 bidprentjes. Deze worden nu stelselmatig ingescand! De letters A B C D E F G H I J K L M N O en P (ongeveer 650 000) zijn reeds in gescand en kunnen gemakkelijk geraadpleegd worden op onze computers.
•  klik hier om te zoeken in de namenindex.

De familienamen uit een groot deel van onze databank kunnen hier geraadpleegd worden:
•  klik hier om te zoeken

En nog veel meer... !!!  Raadpleeg de bibliotheek.

* MM = Multimedia (bestanden op onze computers in ons Centrum!)

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu