Regio Oostende
Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6
8400 Oostende
info@fv-oostende.be
+ 32 59 80 93 44

Regio Oostende
Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6, 8400 Oostende
info@fv-oostende.be  + 32 59 80 93 44

Ga naar de inhoud

Prikbord

GOUDEN JUBILEUM!

FV-Regio Oostende bestaat sedert 1965 en vierde dit op zaterdag 23 mei 2015.
Bekijk het fotoalbum...

 

Vrijwilligers gezocht voor hulp in het Documentatiecentrum of voor thuiswerk!
Wie graag wat nuttig werk wil verrichten als vrijwilliger, kan bij ons terecht voor:

- klasseerwerk (bidprentjes, rouwbrieven...) - indexeren van boeken (met computer) - opbouw van de data- en beeldbank (met computer) - leeszaalbestuurder - bibliotheekwerk.

Je bent niet gebonden aan uren; er is een aangename sfeer en er zijn enkele kleine voordelen aan verbonden... Neem gerust contact op via e-mail: info@fv-oostende.be of via één van de bestuursleden.

 

NIEUWS:
* Onze voorzitter, Bernard Legrand, werd geïnterviewd door Histories naar aanleiding van de impact van corona op onze vereniging FV-Oostende. Klik hier om dit artikel te lezen.

 

* In het Extranummer oktober 2020 van 'Delike' XLII (Heemkring Dorp en Toren vzw Deerlijk) wordt de familie van Maurice Verhaeghe, een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog, beschreven. Dank zij onze collectie 'concrits (lotelingen) van Napoleon van West-Vlaanderen' konden wij hen gegevens bezorgen van familieleden... Dit werd door hen ten zeerste gewaardeerd.

 

* Zopas verscheen het boek 'Gekaapte brieven. Episodes uitde 17de eeuwse Oostendse geschiedenis' van de auteurs: Rudi Clynckemaillie, Marc Loy, Rupert Ovenden en Willy Versluys. 'Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende. Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis. Fonds Coopman' werd hiervoor intens geraadpleegd. Het is een mooi verzorgd en interessant boek geworden... Een van de auteurs wenst de medewerkers die hem tips gegeven hebben speciaal te bedanken. 

 

* Ons Documentatiecentrum zal fungeren als locatie voor een film over de Oostendse schilder "Leon Spilliaert". We ondersteunden ook de opzoekingen naar de familiegeschiedenis...

 

VERKOOP COMPUTERMATERIAAL

Klik hier om de lijst te raadplegen. Gelieve een mailtje te sturen naar info@fv-oostende.be om na te gaan of het item nog ter beschikking is.

Openingsuren:
  Maandag: 19.00 u. - 22.30 u.
  Woensdag: 13.00 u. - 17.30 u.
  Vrijdag: 19.00 u. - 22.30 u.
  Zaterdag: 13.00 u. 17.30 u.

© FV-Oostende 2021
Met steun van:
© FV-Oostende 2021
Openingsuren:
Maandag: 19.00 u. - 22.30 u.
Woensdag: 13.00 u. - 17.30 u.
Vrijdag: 19.00 u. - 22.30 u.
Zaterdag: 13.00 u. 17.30 u.
Terug naar de inhoud